מה לביטוחי בריאות וייעוץ פנסיוני

רויטל וילק - RDVC

מהו ביטוח בריאות פרטי?

בעלי ביטוח בריאות פרטי זכאים להשתתפות חברת הביטוח בהוצאות עבור טיפולים רפואיים. מטבע הדברים, מגבילה חברת הביטוח את היקפי התשלומים, סוגי הטיפולים ומשיתה תנאים נוספים המגבילים את הזכאות לתשלום.

מהו ייעוץ פנסיוני ?

ייעוץ פנסיוני הוא תהליך הבודק האם אנו חוסכים באופן מספק לימי הפרישה והאם אנו עושים זאת בעזרתם של החסכונות הפנסיונים המתאימים לנו. כמו כן, יועץ פנסיוני בוחן האם אנו מוגנים פיננסית מפני אסונות שחס וחלילה יכולים להתרחש ולפגוע בנו כלכלית הן בטווח המיידי והן בטווח הארוך.

אז מה הקשר בין ביטוחי בריאות פרטיים וייעוץ פנסיוני ?

ידוע כי ייעוץ פנסיוני עוסק בצבירת הכספים לפרישה על ידי הפקדתם במוצרים כגון ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות וכיוצ"ב.
בנוסף, מתייחס הייעוץ הפנסיוני לעובדה כי במהלך החיים ייתכנו תרחישים העלולים לפגוע בנו מבחינה כלכלית. לכן, תהליך הייעוץ הפנסיוני בודק גם האם אנו מוגנים פיננסית מפני נסיבות חיים אלה.
כבר כיום מבצעים היועצים הפנסיונים בדיקה לגבי איכות הביטוחים האישיים הכלולים בחלק ממוצרי החיסכון הפנסיוני. כך למשל, היועצים הפנסיונים יבדקו את איכות ביטוחי אובדן כושר עבודה וביטוחי החיים המשולבים בביטוחי המנהלים או קרנות הפנסיה. כלומר, הייעוץ הפנסיוני בוחן האם קיים פתרון פיננסי למקרה בו נאבד את כושר העבודה שלנו ומהו הפיצוי החודשי או החד פעמי שנקבל. כמו כן, יבדוק הייעוץ הפנסיוני מהו הפיצוי שיקבלו בני משפחתנו במקרה מותנו לפני גיל הפרישה. אם כן, הייעוץ הפנסיוני כולל התייחסות להגנה הפיננסית הקיימת לחוסך ומשפחתו בעת אובדן כושר עבודה ומוות לפני גיל פרישה. עם זאת, קיימות נסיבות חיים נוספות העלולות לפגוע כלכלית בתא המשפחתי אשר אינן זוכות תמיד לבדיקה.
שערו לעצמכם כי מישהו ממשפחתכם חלה וזקוק לניתוח יקר בחו"ל, או שאתם זקוקים לתרופה יקרה מחוץ לסל הבריאות. לא פעם שומעים על אנשים שזקוקים נואשות לתרופה שעלותה עשרות אלפי שקלים בחודש. מימון עצמאי של עלויות הטיפולים הרפואיים, עלול לרושש גם משפחות אמידות ולחייבן למכור את כל רכושן. יתירה מכך, לעיתים מדובר בעלויות שהן מעבר ליכולתה הכלכלית של המשפחה והיא נאלצת לוותר על הטיפול הרפואי.
בעיות בריאות הן חלק מנסיבות החיים הקשות אותם ציינו ולכן יש לכלול אותן בתהליך הייעוץ הפנסיוני. לכן, בקשו מהיועץ הפנסיוני שלכם לבחון עבורכם גם את ביטוחי הבריאות ואת המקרים שהם מכסים על מנת שתוכלו להעריך האם וכיצד אתם מוגנים.
לסיכום, חשוב לוודא שנוכל לפרוש לפנסיה עם המשאבים המספקים. לא פחות חשוב שבמסגרת תהליך הייעוץ הפנסיוני, תבוצע בדיקה מקיפה ומקצועית של סך ביטוחי הבריאות שברשותכם, תוך התחשבות בשירותי הבריאות הנוספים הניתנים במסגרת קופות החולים, הביטוחים הקבוצתיים וביטוחי הבריאות הפרטיים.
מומלץ שתהליך הייעוץ הפנסיוני יכלול בדיקה של שלל הביטוחים האישיים שהם ביטוח אובדן כושר עבודה/נכות, ביטוח חיים, ביטוח סיעודי וכמובן ברוח המאמר ביטוח בריאות פרטי.
רק כך נוכל לוודא כי אנו מוכנים פיננסית להתמודדות עם נסיבות חיים קשות, תוך שמירה על רמת חיים סבירה וצבירת חיסכון פנסיוני.

בברכת בריאות ואריכות ימים
רויטל דור-וילק
יועצת פנסיונית אובייקטיבית | יועצת השקעות פרטית
RDVC | ייעוץ השקעות ופנסיה