ביטוח רכב - ביטוח חובה וביטוח מקיף (וולונטרי)

בדיוק כמו שמו, כל בעל רכב מחויב בביטוח חובה. הפרמיה בביטוח זה הנה אחידה, והיא נקבעת בהתאם לנפח המנוע של הרכב המבוטח.
ביטוח זה מכסה רק פגיעות גוף. חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים אינו מבחין בין האשם בתאונה לבין מי שאינו אשם. כל נפגע זכאי לפיצוי, בהתאם לחומרת הפגיעה שלו, ללא כל קשר לשאלה אם גרם בעצמו לתאונה.
ביטוח זה מנוהל על ידי המבטחים עצמם (בשיעור של 60%) ועל ידי חברת אבנר (בשיעור של 40%). חברת אבנר הנה חברה המשותפת לכל המבטחים והם מחזיקים בה בהתאם לחלקם היחסי בענף ביטוחי החובה.
לאור האמור לעיל, הפרמיה המשולמת על ידי המבוטח נחלקת למעשה, בין המבטח לחברת אבנר ביחסים דומים, וכך גם מתחלקים ביניהם התשלומים עבור תביעות.
לגבי המעורבים בתאונות דרכים שאין מקור אחר היכול לפצותם, תישא בפיצוי חברת קרנית, שהנה קרן מיוחדת, אליה מועברים 5% מסך התשלומים בגין פוליסות ביטוח החובה. למעשה, כספי הפיצויים הנ"ל מיועדים עבור נפגעים שהיו מעורבים בתאונות פגע וברח, נפגעים שהיו מעורבים בתאונה עם רכב לא מבוטח ונפגעים של חברת ביטוח שפשטה רגל.
הביטוח הוולונטרי, הידוע בלשון העם כביטוח מקיף או ביטוח צד ג', נועד לפצות את בעל הרכב על פגיעות שנגרמו לרכבו.
מאז כניסתן של חברות הביטוח הישיר לשוק מבטחי הרכב, הונהג התעריף הדיפרנציאלי בכל הנוגע לביטוח המקיף. התעריף הדיפרנציאלי אינו נגזר מזהות הרכב אלא מותאם, למעשה, למאפייני הנהג, כגון: מין, גיל, עברו של הנהג כמעורב בתאונות דרכים, וכיוצ"ב. משתנים אלו משמשים גורמים לקביעת הפרמיה המשולמת על ידי המבוטח.
כתוצאה מכך, אף נשחקו מחירי פרמיות הביטוח. חיזוק לכך היוותה העובדה שחברות הביטוח הישיר עובדות ללא סוכני ביטוח, דבר המוזיל את העלויות.
יש לציין, כי כיום המבטחים מנהלים מאגרי מידע מתקדמים, המשותפים להם והמשמשים לקביעת תעריפי הביטוח בהתאם לגורמי הסיכון שהינם כאמור משתנים מעת לעת.
בעת בחירת מבטח לרכב מומלץ לשקול מהו הרכב הכיסוי הנכלל בפוליסה, מאפייני השירות במקרה של תביעה (כגון: שרותי גרר, רכב חילופי, וכיוצ"ב), מהו סכום ההשתתפות העצמית בקרות מקרה ביטוח, האם במקרה של נזק לרכב נשלח הרכב למוסך הסדר, ואת דרישות המיגון הנדרשות על ידי המבטח לצורך הכיסוי הביטוחי.
חשוב להדגיש כי כל מי שנפגע בתאונת דרכים זכאי לפיצוי מהביטוח, ללא קשר לשאלה מי גרם לתאונה. כאשר חברת הביטוח מסרבת לשלם את הסכום המגיע, או כאשר יש קושי בתביעת כספי הפיצויים, מומלץ להתייעץ עם עורך דין תעבורה או עורך דין המתמחה בתחום הביטוח.